Emīlija

Emīlija Smiltena (9 gadi), 
lasīšanas veicināšanas programmas “bērnu un jauniešu žūrija” dalībniece

Grāmata ir pamācoša un reizē arī aizraujoša. Tā paver jaunu skatpunktu uz naudas vērtību. 

Grāmatā sniegtos padomus esmu sākusi arī pielietot – daļu no savas kabatasnaudas atlieku lielākam pirkumam, bet vienlaikus neatsaku sev arī kādu mazu prieciņu. Arī dziesma “Labi lasīt grāmatas” ir superīga! 

Dzintra Auziņa, grāmatas "Naudiņš mācās saprast naudu" redaktore

Ir klāt! Mīļa grāmatiņa bērniem par naudu un dzīvi, kas māca:

* taupīgumu, bet ne skopumu;

* devīgumu, bet ne izšķērdību;

* labsirdību, bet ne muļķību;

* draudzību, bet ne vieglprātību.

Grāmatiņa noteikti patiks arī mammām un tētiem, sniedzot precīzas atbildes uz mūsu lolojumu daudzajiem “kāpēc”. Spridzīga valodiņa, mīļums, padomi, kas neaizvaino, un interesants sižets.

Un tikai viens neatbildēts “kāpēc”. Kāpēc tik vēlu? Tik daudz bērniem nācies izaugt bez šīs grāmatiņas…

Ināra Skutele, Āgenskalna sākumskolas skolotāja, „Zelta pildspalva” 2013 ieguvēja

Jāatzīst, ka ekonomikas terminus - nauda, budžets, aizņēmums, uzkrājums u.c. - autores skaidro atbilstoši bērna vecumam, izsmeļoši, aizrautīgi, saistoši. Bērni, kā ievadā solīts, tiešām nonāk „izklaidējošā un vienlaikus izglītojošā ceļojumā”. 

Grāmatas varoņi - Naudiņš un Jautriņš - ir apveltīti ar zinātkāri, optimismu un vēlēšanos daudz jauna iemācīties šajā jomā. Viņi lasītājiem būs saprotami un interesanti. Saprotamas arī viņu šaubas, bailes, neziņa par to, kā pareizāk rīkoties ar viņiem piešķirto naudu.

Patīkami, nemāksloti izmantoti bērnu literatūrai raksturīgi izteiksmes līdzekļi: rotaļīgums, folkloras elementi, intriģējoši sižeta pavērsieni u.c. Bērni tiek rosināti arī praktiski darboties.

Gribas teikt, ka grāmata patiešām visai ģimenei. 

Facebook: